28 Mayıs 2012 Pazartesi

Girişimci Nedir Kimdir ?

GİRİŞİMCİLİK NEDİR?
Girişimcinin Genel Özellikleri Nelerdir ?
 • Pazarda var olan fırsatları belirler.
 • Fırsatları (veya ihtiyaçları) iş fikrine dönüştürür.
 • Kaynakları bir araya getirir.
 • Risk üstlenir.
 • Finansmanı, üretim ve üretim süreçlerini, insan kaynaklarını yönetir.
 • Üründe, yönetimde, teknolojide, pazarlamada sürekli yeniye doğru değişme çabasını sürdürür.
Girişimcinin Sahip Olması Gereken Şahsi Özellikler Nelerdir ? 
 • Başarılı olma isteği
 • Mücadelecilik ve azim
 • Sorumluluk ve risk alabilme yeteneği
 • Yaratıcılık, fırsatları anlayabilme yeteneği
 • Planlı çalışma ve araştırma yeteneği
 • Başkalarıyla çalışabilme, onlara güvenebilme ve ilişki içerisinde olduğu kişilere güven verebilme yeteneği
 • Eksikliğini bilme, sınırlarını görebilme ve tavsiyelerden yararlanabilme
 • Zor şartlarda ağır çalışmalara hazır olmak
 • Kendini geliştirme arzusu
Girişimci İş Kurma Sürecine Başlarken Nelerini Ortaya Koyar ? 
 • Yetenek, bilgi, beceri
 • Maddi varlıklar
 • Çevre – ilişkiler
 • Unvan
 • Hayattan beklentiler
 • Cesaret
 • Liderlik
 • Yöneticilik
 • Zaman
Girişimcinin İş Kurmak İçin Nelere İhtiyacı Vardır ?
 • İş Fikri : Girişimcinin piyasada, kendi bilgi ve deneyimine yada kaymaklarına uygun bir konuyu iş fırsatı olarak tanımlaması gerekir. 
 • Girişimcilik Nitelikleri : İş fikrini gerçekleştirmek için girişimcilik özelliklerine ve en önemlisi kendine güvene ve işin gerektirdiği uğraşı vermek için motivasyona sahip olması gerekir. 
 • Yönetim Bilgi ve Becerileri : İşin gerektirdiği teknik ve işlevsel yöneticilik becerilerini kazanması, geliştirmesi yada bu özelliklere sahip kişileri örgütlemesi gerekir. 
 • Kaynaklar : İşin kurulması için gerekli insan, bilgi, ürün ve hizmetin sağlanması için girdi olarak gerekli tüm kaynaklara ulaşması gerekir (finansman, bilgi – beceri, iş yeri, iş gücü, makine – ekipman, malzeme, zaman).
 • Girişimci İş Kurma Sürecine Girerken İşi ile İlgili Nelere Cevap Aramalıdır :
Sunulmak istenen ürün hizmeti yeterince detaylı olarak tarif edebiliyor musunuz ?İş fikrinin gerektirdiği temel yetenekler nelerdir ?Bu ürün / hizmeti kimler niçin talep eder ?Ürün / hizmet için sunumdan fazla talep var mı ?Piyasada yeni bir ürün / hizmet için talep var mı ?Ürün / hizmetin sunumunda temel başarı kriteri nedir ?İşin gerektirdiği çaba ve kişisel katkılar girişimcinin özelliklerine uygun mu ?Bireysel bir girişim mi , ortak bir kirişim mi tercih edilmeli.
Mevcut bir işletmeyi devralmak mı yoksa yeni bir işletme kurmak mı daha avantajlı ?
İş kurmak için uygun zaman ve uygun yeri tanımladınız mı ? Girişimcinin Başarısını Etkileyen Dış Faktörler : 
 • Genel ekonomik durum
 • Mevzuat
 • Teknoloji
 • Çevre
 • Sosyal durum
Kaynaklar:KOSGEB
 
Elektronik Ticaret
Biraz geniş düşünüldüğünde Elektronik İş, Internet ve globalleşmenin birbirleri ile bağlantılı oldukları sonucuna varılabilir. Ne kadar çok global firma olursa, bunların sayesinde Elektronik İş o kadar gelişecek ve yaygınlaşacaktır. Elektronik İş geliştikçe, buna paralel olarak doğrudan Internet bağlantısına sahip olmak isteyen insan sayısı artacaktır. Ve ne kadar çok insan online olursa, global firma sayısı da o kadar artacaktır.
Elektronik İş'in temel taşları
Elektronik İş'in temeli üç farklı bölüme ayrılabilir:
 1. Intranet: İşletme içi ağ
 2. Extranet: İş ortakları ile işletmenin dahil olduğu ağ
 3. Internet: Herkesin dahil olduğu ağ
Intranet organizasyon içerisinde elektronik iletişim için Internet'in standart teknolojilerini kullanır. Intranet ürerinde organizasyona özel Web sayfaları görüntülenir. Bu Web sayfaları dünyanın geri kalanından Firewall'lar ve çeşitli güvenlik önlemleri ile ayrılır (Firewall'lar ve ağların güvenliği konusunda ayrıntılı bilgi için, CHIP'te bu ay başladığımız Ağ Güvenliği Serisi'ni takip edebilirsiniz). Organizasyon dışındaki insanlar buradaki bilgilere erişemezler.

Bununla birlikte, organizasyonun güvenlik politikasıyla bağlantılı olarak, bazı kişilerin Internet bağlantısı ile Virtuell Private Network (VPN - Sanal Özel Ağ) üzerinden Intranet'e erişimlerine izin verilebilir. Tabii ki bu, sıkı bir güvenlik duvarı oluşturan karmaşık şifreleme ve kimlik belirleme yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilir.
İkinci bölüm, Extranet üzerinden firmalar arasında gerçekleşen işlemler. Extranet, Internet üzerinden birbirleri ile bağlanan iki (veya daha fazla) Intranet'ten oluşur. Böylece firmalar uygun gördükleri bilgilere diğer firmanın ulaşmasını sağlayabilirler. Genelde az miktarda, ancak iş için gerekli olan tüm bilgilere erişime izin verilir.
Aslında Internet öncesinde de firmalar arasında bilgi paylaşımı sağlayan ağlar mevcuttu. Ancak Internet'in kullanımı sayesinde masraflar önemli ölçüde azaldı.

Internet üzerinden tüm dünyaya Üçüncü bölüm firma ile müşterinin buluşmasını sağlıyor. Bu Elektronik İş'in temellerinden en popüler olanı: Internet. Birçok firma Web sayfaları üzeriden müşterilerine çeşitli mal ve hizmetleri satıyorlar. Bu noktada Elektronik Ticaret devreye giriyor. Bunun yanında Internet, e-CRM (Customer Relationship Management - Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulamalarında olduğu gibi, müşteri ilişkilerinde ve pazarlama çalışmalarında önemli avantajlar sunuyor. Birebir pazarlama her müşteriyi bir segmente dönüştürme imkanı sunuyor. Ayrıca Mobil Internet ile birlikte hayatımıza giren Mobil Ticaret, "müşteri satın alma kararı verdiği anda orada olma" rüyasını gerçekleştiriyor (ilerleyen sayılarda Mobil Ticaret üzerinde duracağız).
Bu üç alandan hangisinde yer alırsanız alın, önemli olan yatırımı yapmadan önce doğru soruları sormanız. Sadece bir Web sayfasını ya da Intranet, Extranet ya da Internet altyapısını hayata geçirmek yeterli olmaz. Hedef kitlenizi seçmeli ve elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek olan işlemler hakkında kafa yormalısınız.
Teknik açıdan bakıldığında Intranet, Extranet ve Internet arasında bir fark yok. Intranet ve Extranet Internet'in sadece belli gruplar tarafından erişilebilen parçaları.

Elektronik İş'in avantajları

Elektronik İş firmalar için farklı avantajları beraberinde getiriyor:
 1. Global erişilebilirlik ve satış alanının genişlemesi: Tüm dünyadan müşterilere ve yeni iş ortaklarına erişebilirsiniz.
 2. Düşen maliyet: Fiyatların Web üzeriden yapılan işlemlerde daha uygun olmaları sayesinde üretim maliyetleriniz azalabilir.
 3. Tek ortam: Internet bilgi alışverişi için kullanılan ortam sayısını bire düşürüyor.
 4. Dağıtım: Kısalan dağıtım süresi ve pazardaki talep değişikliklerinde hızlı reaksiyon imkanı.
 5. Müşteri güveni: Her zaman açık olan bir Web sayfası ve güncel bilgilere erişim imkanı sayesinde müşterilerin firmaya duydukları güven artırılabilir.
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder